Sentient logo

DataDetective is het datamining-softwarepakket van Sentient. Organisaties die DataDetective gebruiken zijn effectiever omdat ze in staat zijn alle verzamelde gegevens diepgaand te analyseren. Met behulp van geavanceerde analysetechnieken worden verbanden, patronen en trends eenvoudig en snel gevonden, waardoor het mogelijk wordt meer inzicht te krijgen en beter vooruit te kijken. De belangrijkste functies van DataDetective zijn: voorspellen, clusteren, relaties vinden, profileren, netwerkanalyse, fuzzy match, grafieken, kaarten maken, selecteren en kruistabellen (OLAP).

Intelligente datamining

DataDetective ondersteunt de gebruiker actief in het benutten van de ingebouwde dataminingtechnieken, waardoor taakgericht gewerkt kan worden in plaats van techniekgericht. Afhankelijk van de data wordt de juiste techniek gekozen en ingesteld. Hierdoor is het pakket toegankelijk voor een grote groep gebruikers en efficiënt toe te passen.

DataDetective doosRendement

Door het gemak en de snelheid van DataDetective kan elke organisatie met minimale inspanningen aan de slag met datamining. De software is zo ontworpen dat men geen statisticus of dataminingspecialist hoeft in te huren. Toepassing van live datamining tijdens overlegsessies voorkomt kostbare vertraging in de besluitvorming. Door de superieure kwaliteit van de analyseresultaten en voorspellingen wordt een maximaal rendement bereikt.

Schaalbaar en automatisch

DataDetective kan omgaan met een grote verscheidenheid aan databronnen met miljoenen records en duizenden variabelen. Het is niet langer noodzakelijk om eerst een kleine dataverzameling en een beperkt aantal variabelen te kiezen voor analyse. De gebruiker kan DataDetective simpelweg opdracht geven om alle relevante patronen en relaties in het totaal van beschikbare gegevens te vinden. Vervolgens kan in verdere analyse op de meest interessante zaken worden ingezoomd.

Fuzzy matching

De menselijke intelligentie is voor een groot deel afhankelijk van het vermogen te associëren: Wat lijkt op elkaar? Welke vergelijkbare situaties en aspecten zijn relevant? Dit associatieve vermogen is ook de kern van DataDetective en wordt in de vorm van fuzzy matching gebruikt om slim te zoeken, clusters te vinden, en voorspellingen te doen door te leren van voorbeelden. De kwaliteit van zelflerende associatieve voorspellingsmodellen ligt hoger dan die van standaard statistische modellen. Een belangrijk voordeel van fuzzy matching is dat weinig eisen worden gesteld aan het dataformaat: gegevens mogen ontbreken en complexe datatypes, zoals teksten en verzamelingen, kunnen ook worden gebruikt.

Meer informatie

Als u wilt weten hoe DataDetective kan helpen uw organisatie productiever te maken, kunt u contact met ons opnemen voor een gratis Quickscan.


Technische informatie

DataDetective ondersteunt datawarehouses met meerdere feitentabellen, die ieder miljoenen records en duizenden velden bevatten.

Voorbeelden van zulke datawarehouses:
– NOM (consumenten gegevens), 13.000+ records, met 2.500+ velden, opgeslagen in Access
– Amsterdamse politie: 4.000.000+ incidenten met 170+ velden, 4.000.000+ acties met 170+ velden, 2.000.000+ personen met 210+ velden, opgeslagen in SQL Server

Data kan geïmporteerd worden vanuit:
Excel, SPSS, tekstbestanden, iedere ODBC-database

Resultaten kunnen geëxporteerd worden naar:
Excel, PowerPoint, MapInfo, MapAnalyse, Google Maps, SPSS, Analyst’s Notebook, tekstbestanden, XML

Ondersteunde datawarehouse servers:
SQL Server, Access, Oracle, Sybase

Ondersteunde platforms:
Windows 7 en nieuwer, inclusief alle Windows Server versies en Citrix