Sentient logo

Een veelvoorkomend en lastig probleem in het datamining-proces, is de moeilijkheid om genoeg beschikbare data te verzamelen. Hoewel de gegevens over klanten in het algemeen nog steeds snel in omvang toenemen, zijn deze vaak uitgespreid over vele verschillende bronnen. Voor databasemarketing is bijvoorbeeld klantinformatie in een klantdatabase, maar zijn enquêtegegevens alleen beschikbaar over een klein deel daarvan, of misschien zelfs alleen voor een heel andere groep klanten.

Conventionele oplossing

Een gangbare methode is binnen databasemarketing is om externe socio-demografische gegevens te kopen, die verzameld zijn op regionaal niveau. Alle klanten die in een bepaald gebied wonen, en bijvoorbeeld dezelfde postcode hebben, krijgen dezelfde waarden. Het soort informatie dat hiervoor kan worden verzameld is echter beperkt. Bovendien is de onderliggende aanname dat alle klanten in hetzelfde gebied zich ook hetzelfde gedragen op zijn minst dubieus te noemen.

Sentient’s oplossing

Datafusie biedt hier een oplossing door data afkomstig van verschillende bronnen voor elke klant te combineren, door gebruik te maken van alle beschikbare informatie die de klant gemeen heeft. In plaats van enquêtegegevens over een kleine groep kan datafusie voor elke klant afzonderlijk een virtuele enquête ontwerpen, door te voorspellen welke antwoorden ze op een enquêtevraag zouden geven, bijvoorbeeld welke kranten ze lezen, hun inkomen, hun beroep, hun interesses, etcetera. DataDetective’s unieke technologie maakt datafusie mogelijk. Het resultaat is een verrijkte dataset dat voor elke datamining-functie en andere analyses voor databasemarketing gebruikt kan worden. Deze dataset benadert de werkelijke enquête-antwoorden voor deze groep klanten voor een fractie van de kosten.

data fusion

Meer informatie

Kan uw organisatie ook profiteren van de voordelen van datafusie? Neem direct contact met ons op voor een gratis Quickscan om dit uit te vinden.