Sentient logo

Datamining (ook wel predictive analytics of knowledge discovery from databases) kan bijna letterlijk worden vertaald als het opgraven van informatie uit databases. Zonder datamining beperkt een data-analyse zich tot een klein aantal aspecten waarvan men vermoedt dat ze een rol spelen. Met datamining wordt de scope van de analyse enorm vergroot. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie, statistische technieken en visuele rapportagemethoden worden alle verborgen patronen en verbanden gevonden. Zo wordt het mogelijk om grote gegevensverzameling te analyseren en complexe verbanden te ontdekken.

datamining

Door datamining toe te passen op databases van bijvoorbeeld klanten, transacties of gebeurtenissen, kan snel diepgaand inzicht worden verschaft en kunnen modellen worden gebouwd die typische eigenschappen herkennen en individueel gedrag kunnen voorspellen. Deze optimale informatiepositie resulteert in betere beslissingen en meer effectiviteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Enkele voorbeelden:

  • Voorspellen van klantinteresse in bepaalde producten voor het sturen van campagnes.
  • Herkennen van mogelijk frauduleuze transacties.
  • Ontdekken van plaats/tijd combinaties waar bepaalde criminaliteit opspeelt, om effectief op te treden.
  • Vinden van verklaringen in de totale gegevens achter een verschil in verkoopcijfers.
  • Vinden van interessante deelsegmenten binnen een doelgroep voor het ontwikkelen van gerichte klantbenadering.

Sentient datamining

Sentient maakt datamining toegankelijk voor iedereen met DataDetective, door de complexe technologie in te bedden in één gebruikersvriendelijke analyseomgeving. Binnen die omgeving is het mogelijk om taakgericht en ontdekkingsgewijs de data te verkennen en zelflerende modellen te bouwen. Door de unieke technologie van Sentient kunnen modellen gebruik maken van alle beschikbare gegevens over bijvoorbeeld een persoon, dus niet alleen geslacht en leeftijd, maar het complete dossier inclusief geschiedenis.

Meer informatie over datamining vindt u ook in het gratis whitepaper: De Tien Geboden van Datamining. Met 10 handige tips waarmee u datamining nog effectiever kunt inzetten!