Sentient logo

Het is steeds meer een uitdaging voor bedrijven om hun klanten te kennen. De stroom van interne en externe gegevens groeit, de markt wordt complexer en gedrag individualiseert. Wanneer heeft een klant interesse in product X? Welke klanten hebben de meeste potentie? Welke klanten dreigen weg te gaan? DataDetective maakt het mogelijk om het gedrag van klanten optimaal te begrijpen en te voorspellen door datamining toe te passen op klantgegevens. Dit stelt organisaties in staat om marketing, productmanagement en Customer Relationship Management (CRM) op maat en effectief in te zetten.

Optimaliseren van marketing

Door de juiste dataminingtechnieken in te zetten wordt het rendement van marketinginvesteringen sterk verbeterd. Historische data van productafname en respons op campagnes kunnen worden gebruikt om interesse in producten te voorspellen. Marktsegmenten met specifieke klantprofielen kunnen worden ontdekt, waardoor een gerichte benadering mogelijk wordt. Door marketinginspanningen te analyseren kan de strategie worden aangescherpt.

Klantretentie

Om het verlies van klanten te voorkomen is het van belang meer inzicht te krijgen in uitstroomgedrag. Met DataDetective is het mogelijk per klant te voorspellen wat de kans is op vertrek, wat de verwachte klantwaarde is en op welke manier de klant mogelijk behouden kan worden.

Risico-analyse

Door datamining toe te passen op claimhistorie kunnen verzekeringsmaatschappijen risicoprofielen sneller en nauwkeuriger ontdekken. Met deze profielen kan het acceptatieproces en het premiebeleid gerichter worden gestuurd om zodoende kosten te minimaliseren.

Fraudedetectie

Met DataDetective kunnen transacties worden geanalyseerd om afwijkingen te ontdekken en om risicoprofielen te herkennen die duiden op fraude.