top of page

Datafusie

In de dagelijkse praktijk van datamining is de beschikbaarheid van data vaak een serieus probleem. De hoeveelheid klantgegevens groeit over het algemeen snel. Het is echter meestal verspreid over een groot aantal bronnen. In database-marketing bijvoorbeeld, bevindt elementaire klantinformatie zich in klantendatabases, maar marktonderzoekgegevens zijn alleen beschikbaar voor een subset of zelfs een andere steekproef van klanten.

Analysing the Data

Conventionele oplossing

Een algemeen aanvaarde aanpak binnen databasemarketing is het kopen van externe sociaaldemografische gegevens die op regionaal niveau zijn verzameld. Alle klanten die in één regio wonen, bijvoorbeeld in hetzelfde postcode gebied, ontvangen gelijke waarden. Het soort informatie dat kan worden verkregen, is echter relatief beperkt. Bovendien is de onderliggende veronderstelling dat alle klanten binnen een regio gelijk zijn op zijn minst twijfelachtig.

Display of Stock Market Quotes

Sentient's oplossing

Datafusie biedt een uitweg door informatie uit verschillende bronnen voor elke klant te combineren en alle beschikbare overlappende informatie te gebruiken (niet alleen de regio). In plaats van enquêtegegevens beschikbaar te hebben voor een klein aantal, wordt voor elke klant een virtueel interview gemaakt door de antwoorden te voorspellen die ze op de enquêtevragen zouden hebben gegeven, b.v. welke kranten ze lezen, hun inkomen, hun beroep, hun interesses, enzovoort.

DataDetective biedt de unieke technologie om dit mogelijk te maken. De resulterende verrijkte gegevensset kan worden gebruikt voor alle soorten datamining en database-marketinganalyses. Deze gegevensverzameling benadert de waarde van een echte enquête bij het volledige klantenbestand tegen een fractie van de kosten.

Meer informatie

+31 (0)20 530 0330

  • googlePlaces
  • linkedin
  • facebook

Thanks for submitting!

bottom of page