top of page
Woman Skateboard Shopping
Men with Guns

Customer Intelligence

Het is steeds meer een uitdaging voor bedrijven om hun klanten te kennen. De stroom van interne en externe gegevens groeit, de markt wordt complexer en gedrag individualiseert. Wanneer heeft een klant interesse in product X? Welke klanten hebben de meeste potentie? Welke klanten dreigen weg te gaan?

 

DataDetective maakt het mogelijk om het gedrag van klanten beter te begrijpen en te voorspellen door datamining toe te passen op klantgegevens.

Misdaadanalyse

DataDetective speelt een centrale rol in de informatievoorziening bij een groeiend aantal politie-eenheden. Na een korte training kunnen medewerkers snel en eenvoudig patronen en trends ontdekken, voorspellingen maken, verbanden en mogelijke verklaringen vinden, criminele netwerken in kaart brengen, en mogelijke verdachten aanwijzen.

De unieke dataminingtechnologie van DataDetective wordt door de politie toegepast op een grote analysedatabase (datawarehouse) met gegevens uit diverse politiesystemen en externe bronnen zoals weergegevens, sociodemografie en kaartmateriaal.

Brainstorming
Business Meeting

Risicoanalyse

DataDetective helpt organisaties om snel risicoprofielen uit grote gegevensverzamelingen op te stellen. Daarnaast bevat DataDetective unieke technologie die afwijkingen analyseert op basis van meerdere factoren. Zo wordt bij fraudedetectie niet alleen naar afwijkende bedragen gekeken, maar naar de gehele context van persoonsdossier plus transactie. Dat resulteert in nauwkeurige modellen die op individueel niveau risico’s voorspellen.

Case Studies

Ontdek klantcases over voorspelling van hypotheekomschakeling, analytische CRM-services voor verzekeringsmaatschappijen en datamining voor criminaliteitsanalyse.

Wilt u meer informatie over onze casestudy's ontvangen?

Neem contact met ons op via info@sentient.nl

bottom of page